Drottningar med dokumenterade VSH-egenskaper från BS-Drottninar

Vi som står bakom BS-Drottningar brinner för intresset att få fram ett friskt bi.
En stor del i detta ligger i att ha en bra drottning.
Vi producerar VSH drottningar med övriga önskvärda egenskaper för biodlaren, inseminerar, renparar och friparar. Ddrottningarna testas, protokollförs och bokförs för framtida utvärderingar.

Vår mångåriga kunskap inom biodling, med var för sig kompletterande kunskaper, gör att vi känner förtroende för vårt samarbete.

Bengt Andersson              Staffan Johansson
Falköping                            Tidaholm

Drottningarna vi drar fram, är avkomma efter avelsdrottningar med dokumenterade VSH-egenskaper.
Avelsdrottningarna är 100% VSH. Seminerade eller stationsparade på Hunneberg.

Resultat av VSH-utrensning: se bilder

2022 startade vi vårt avelsprogram, så processen är igång, och följaktligen kommer vår testning och dokumentation ge ytterligare resultat framöver.
Redan nu erbjuder vi Drottningar med VSH-egenskaper.
Avelsdrottningarna testas, dokumenteras och värderas enligt följande:
VSH
Nosema
Allmän utrensning,
Stickbenägenhet,
Kakfasthet,
Svärmtröghet,
Produktion.

Under sommaren 2023 kommer vi lägga upp flera linjer i avelsarbetet, vilket innebär att du från 2024 kan välja linje när du beställer drottning från oss. Samtliga drottningar journalförs, för att i möjligaste mån undvika inavel.

Vi erbjuder:
Friparad drottning                     1125:-
Stationsparad drottning          1300:-
Seminerad drottning                 1600:-
(Priser inkl. moms)

Frakt tillkommer

Samtliga drottningar är märkta och vingklippta.

BS-Drottningar säljer drottningarna genom Honung & Grönt för en smidig hantering.

  1. Du beställer en drottning, anger när du önskar få den, Du kan beställa direkt via hemsidan, mail eller telefon.
  1. Honung & Grönt skickar en beställningsbekräftelse till dig med planerat leveransdatum,
  1. Drottningen skickas/hämtas i försändelsebur tillsammans med följebin.
  1. Betalning sker till Honung & Grönt i samband med leverans.

Tillsammans med drottningen får du:

Ett plastat ID-kort, med drottningens härkomst osv. Där finns också plats för dig att notera datum, bigård osv. Här kan du själv, så ofta du vill, fylla i egenskaperna under drottningens levnadstid.
Ett släktträd
Tips om hur du säkrast tillsätter den nya drottningen.

Du kan förvänta dig:

Ett förhöjt Varroa-nedfall efter ca 8 veckor. Detta beror på att samhället börjar rensa ut varroa och att moderkvalstret dör.

Ett behandlingsfritt samhälle för varroa, MEN samhället måste även fortsättningsvis kontrolleras!!
Re-invasion kan ske. Visar det sig att behandling mot varroa behövs, så skall den göras.

Dag 1
Skapa ett ”skaksamhälle” när du skattar.
Börja med en botten, på den sätter du en låda med nyslungade ramar. Täpp till flustret med hushållspapper. Har du inte ventilerad botten, måste du stänga flustret med nät, så det blir ventilation. Häng försändelseburen med den nya drottningen mellan två ramar.
Över lådan sätter du en bitömmarbotten, över den, 3-4 lådor som skall slungas, det går fint att blanda lådor från olika samhällen, hur många lådor du tar beror lite på hur mycket bin det finns i varje.
På med täckplast och Tak.

Dag 2
Ta in skattlådorna för slungning, rör INTE bitömmarbotten!
Sätt täckplast och tak över bitömmarbotten.
Flytta det nya samhället, gärna minst 3 km, ta bort pappret i flustret och bitömmarbotten.
Flyttar du inte det nya samhället, måste du kontrollera att inte många bin flyger hem till sina ursprungssamhällen. Sker det, måste du ”fylla på” med bin.
Skulle bina vara lite irriterade, kan du vänta med att ta bort bitömmarbotten till dag 3.

Efter en månad
Nu kan du flytta ”tillbaka” samhället om du vill, men nu är det så pass etablerat att bina inte längre vill flyga tillbaka till ursprungsplatsen.

När det inte finns varken ägg eller yngel, MÅSTE bina ta hand om den nya drottningen, risken att dom tar död på henne är minimal! Det är därför detta är ett säkert sätt att tillsätta en värdefull drottning!

Vid annan tillsättning än den vi rekommenderar finns större risk att drottningen inte accepteras.

Priser & Beställ:

Drottning med släktträd och ID-kort för vidare bedömning.

Friparad: Arbetsbin efter denna drottning blir 50% VSH, Drönarna 100% VSH
Stationsparad: Arbetsbin efter denna drottning blir 100% VSH, Drönarna 100% VSH
Inseminerad: Arbetsbin efter denna drottning blir 100% VSH, Drönarna 100% VSH

OBS! 50% VSH är tillräckligt för fullgod utrensning.

Priser:

Friparad drottning:                    1125:-
Stationsparad drottning          1300:-
Inseminerad drottning             1600:-
Priser inkl. moms

Frakt tillkommer

Beställ drottning här:
Web-shop

Ring: 070-6036138

Maila: info@honungogront.se