Inköp av honung

Nu är det STOPP för inköp av honung.
Ny upphandling kommer,
inför sommaren 2022

  1. Honungen skall vara producerad i Sverige, i bisamhälle registrerat hos Länsstyrelsen.
  2. Säljaren skall visa balansen mellan antal bisamhällen och antalet kg producerad honung.
  3. Honungen får inte ha hanterats i förtennade kärl med lödningar innehållande bly.
  4. Vattenhalten skall vara under 20%
  5. Honungen skall vara tappad i kärl hämtade hos oss.

Flittorp AB förbehåller sig rätten att neka kärl som misstänks kunna vara kontaminerade, och honung med en vattenhalt över 20%. Liksom honung som inte bevisligen följer ovan nämnda regler.

Honungskärl hämtas hos oss,
ej returnerade kärl debiteras under december med 30:- / hink.

Anmäl alltid leveransen i förväg.

Betalning:
Kunden skickar faktura till:
Honung & Grönt / Flittorp AB
Tiarp Stugan 2
521 91  Falköping
Betalning sker 30 dagar från leverans till oss.

För ytterligare upplysning ring: 072-5436137 eller 070-6036138

Hinken skall vara tydligt uppmärkt med ditt namn,