Honungen

Honung – livsviktigt!

Vår Honung produceras i flera bigårdar inom 1,5 mil från anläggningen, där den slungas och tappas, i godkända lokaler.
På Falbygden har vi de bästa förutsättningarna när det kommer till honungs-produktion. Tack vare den omväxlande naturen, med mycket betesdjur, diken, stenmurar och skogsdungar, finns det pollen och nektar från tidig vår till sen höst.
Vi flyttar inte våra bisamhällen efter blomning, utan väljer att placera  bigårdarna där det finns gott om blommor under hela säsongen istället.
På så sätt gynnar vi den biologiska mångfalden, får bättre skörd, och oroar inte våra djur, bina.
För oss är detta sättet att arbeta självklart! Bina drar in pollen och nektar i kupan,

Honungen lägger dom varsamt i celler på ramarna i kupan. När honungen torkat ner till korrekt vattenhalt, täcker bina cellerna med vax.

En väl täckt biram, full av honung.
Vaxet täcks av, sedan slungas ramen, honungen silas, allt vax tas till vara!

Från kupa till burk:

Vi använder s.k. bitömmare i kupan. Detta för att skona bina i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov använder vi biblås, och i värsta fall (sen höst, då är bina lite svårare att hantera) använder vi en mjuk bi-borste. När bina är avlägsnade (i alla fall dom flesta) körs skattlådorna, med sina ramar, till slungning. (Skattlåda = den del av bisamhället där arbetsbina lagt honungen i ramarna vi satt dit till dom. ) Honungen tas via en “sluss” in till slungrummet. Där täcker vi av täckvaxet, och slungar ut honungen ur ramarna. Efter slungningen går honungen via en grovsil vidare till ett 300 liters-fat, alternativt direkt till en finsil, och vidare till en honungsrörare. När honungsröraren är full (300 Kg) tillsätter vi ymp, låter rörverket gå i ca 2 timmar, pumpar honungen vidare till doseraren, där vi fyller på burk. Burkarna etiketteras, märks med bäst före datum och packas i kartong, som ställes i kylrum i minst 2-3 dygn. Här lagras honungen sedan, i väntan på vidare distribution till kunderna. Honungen i fat tappas på burk vid ett senare tillfälle, alternativt säljes till uppköpare. Lokalerna uppfyller samtliga krav som ställs vid hantering av honung. Miljösamverkan östra Skaraborg har gjort tillsyn enligt miljöbalken, dessutom är vi IP-certifierade genom Svenskt Sigill. Personalen har genomgått utbildning i HACCP.

Biodling

Att vara biodlare handlar om att ansvarsfullt ta hand om djur och natur. Producera hållbart livsmedel, hjälpa till med att pollinera växterna, inte bara dom som odlas, utan även det vilda. Bina hjälper till att öka den biologiska mångfalden, och på så sätt  öka till större skörd och dessutom bättre skörd i många fall. Möjliggöra för många små “oansenliga” örter och blommor att överleva. Alla örter och blommor är nödvändiga för att helheten i naturen skall fungera. Vi ser en stor skillnad i vår trädgård och i dikeskanterna runt bigårdarna sedan vi startade, nu är det mycket fler blommor än tidigare.

Samtidigt är det ett stort ansvar, djuren skall skötas. Det är förknippat med ganska mycket arbete att se till att bina inte vill svärma till exempel. Det är en ekonomisk förlust att mista en svärm, men framför allt vill vi inte att sjukdomar skall spridas. Ett “vilt” bisamhälle blir naturligtvis inte behandlat mot t ex varroa! Dessutom vill inte grannen ha en bi-svärm i skorstenen!