Beskrivning

Produktinformation

Silpåsen används för att slunga honungen ur avtäckningsvaxet eller vildbygge. Man hänger in påsen i slungan med 2 metallkrokar. För att få balans i slungan är det en fördel att ha två påsar som sätts in mitt emot varandra.Mått 290x340x30 mm.