Beskrivning

Produktinformation

Innehåll: Vattenburen akrylfärg
Spädes med: Vatten, ska normalt inte spädas
Verktyg: Pensel, roller eller spruta
Rengöring av verktyg: Vatten
Målningstemperatur: lägst +7 grader
Torktid vid 23 grader och 50 % relativ luftfuktighet
Klibbfri 1 timme
Övermålningsbar 3-4 timmar

Ej brandfarlig eller miljöfarlig, men bör inte hällas i avlopp

OBS! Får inte utsättas för frost och kan därför vara svår att skicka under de kallaste årstiderna.