Beskrivning

Produktinformation

Doseringsspruta

Ett viktigt och bra redskap vid varroabekämpning.

Teknisk data:
Innehåller 0 – 60 ml.