Ramlist av Svensk Furu.
Sågad på Aktivitetscenter i Falköping
Borrad för 6 trådar.