Ram av Svensk Furu.
Sågad, spikad och trådad med 6 rostfria trådar
för Honung & Grönt av Aktivitetscenter i Falköping.