Beskrivning

Produktinformation

Varroaskivan är mycket ett viktigt redskap för kampen mot varroa. Med skivan placerad i botten under olika perioder av säsongen så kan den ge dig viktig information om det aktuella trycket av varroa.Mått: 24,8 x 29,8