Beskrivning

Tillverkat i impregnerat virke för Honung & Grönt av:
Aktivitetscenter, Falköping