Beskrivning

Tillverkad i svensk furu för Honung & Grönt av:
Aktivitetscenter, Falköping