Beskrivning

Produktinformation

Det professionella valet. Spetsen är böjd åt sidan, så att ni enkelt kan se larven vid omlarvning. Nålen finns för både höger- och vänsterhänta.
Den för vänster är grön, den för höger är gul.