Beskrivning

Friparad drottning efter 100%VSH-avelsdrottning.

Arbetsbin efter denna drottning blir 50% VSH, Drönarna 100% VSH.
50% VSH är tillräckligt för fullgod utrensning.

Drottningen levereras i utätningsbur tillsammans med följebin.

Du får ett plastat ID-kort med drottningens härkomst osv. Där finns också plats för egna noteringar.
Här kan du själv, så ofta du vill, fylla i egenskaperna under drottningens levnadstid.

Ett släktträd bifogas, och tips om hur du säkrast tillsätter den nya drottningen.

Förvänta dig ett förhöjt Varroa-nedfall efter ca 8 veckor!
Detta beror på att samhället börjar rensa ut Varroa och att moderkvalstret dör.

Ett behandlingsfritt samhälle för Varroa, MEN samhället måste även fortsättningsvis kontrolleras!!
Re-invasion kan ske. Visar det sig att behandligng mot Varroa behövs, så skall den göras.