Beskrivning

Produktinformation

Om du tycker att det är svårt att få rökpusten att fungera som du vill så är lösningen här!
Rökstaven tänds enkelt i ena änden och ställs i rökpusten med glöden uppåt. Rökstaven ger en lätt rök och slocknar inte. En hel stav glöder i ungefär en timme. Vill du ha mer rök så tänder du flera stavar samtidigt. När du inte behöver mer rök släcks staven enkelt genom att bryta av den översta delen på staven, och du kan använda resten vid nästa tillfälle.60 stycken rökstavar per kartong.

En kartong väger ca 500 gram.