Beskrivning

Produktinformation

Använd till att bura drottningen på en ram medan du arbetar i kupan.