Funktion:
Bälgen fungerar som en pump. När den pressas så trycks luften in i rökpusten. Luften trycks genom en brännkammare och röken kommer då ut ur rökpusten